Pers mededelingen

Platform voor elektronische gegevens niet beschikbaar? Patiënt betaalt het gelag

Gepubliceerd op 8/09/2015

​​Brussel, 08 september 2015 – Zorgverstrekkers zijn steeds meer aangewezen op het delen en uitwisselen van digitale gegevens. Nu het aanbod van het dienstenplatform MyCareNet uitbreidt, en het elektronisch voorschrift stilaan ingang vindt, is het kwestie van alert te zijn voor de risico's die ontstaan als de technische platforms, die de digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken, (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Als gezondheidswerkers volledig afhankelijk worden van de digitale informatiestromen, dan zou een langdurige onderbreking – zoals afgelopen maandag na een verijdelde cyberaanval op het eHealth-platform - rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. In een scenario waarin handgeschreven voorschriften volledig hebben plaats gemaakt voor elektronische voorschriften, zouden de apothekers bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om een voorgeschreven geneesmiddel af te leveren aan de patiënt.

Volle prijs in de apotheek en probleem voor MAF-begunstigden

Voor de apotheeksector is het cruciaal dat de platforms voor elektronische datatransmissie goed functioneren. Als MyCareNet bijvoorbeeld niet beschikbaar is, dan is het voor een apotheker onmogelijk om de verzekerbaarheidsgegevens van patiënten te raadplegen. In dat geval zullen patiënten de volle prijs moeten betalen voor hun (terugbetaalbare) geneesmiddelen en zal de apotheker hen een formulier meegeven om zich door hun ziekenfonds te laten terugbetalen.

In de apotheek worden de problemen al gauw onbeheersbaar als de onbeschikbaarheid langere tijd blijft duren. De situatie is vooral problematisch voor de financieel meest kwetsbare groep. Want om te weten of een patiënt het uitgavenplafond van de 'Maximumfactuur' (MAF) al dan niet bereikt heeft – en dus geen remgeld meer moet betalen voor zijn geneesmiddelen – is de apotheker eveneens afhankelijk van informatie via MyCareNet.

Gezocht: structurele oplossingen

Geen enkel datatransmissie-systeem is onfeilbaar. Daarom roept APB de overheid en alle betrokken partijen op om samen na te denken over structurele oplossingen die het risico op 'onderbrekingen' zo veel mogelijk beperken en die de apothekers in staat stelt om in goede omstandigheden voor de patiënt te zorgen. Want ook het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, dat een optimale farmaceutische zorg toelaat, kan enkel geraadpleegd worden via het eHealth-platform.

Op de publiekswebsite Apotheek.be wordt kort uitgelegd in welke situaties de apotheker genoodzaakt kan zijn om patiënten de volle prijs aan te rekenen van hun geneesmiddelen.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kunt u de woordvoerders van APB contacteren:


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer