Pers mededelingen

Problemen met geneesmiddelenattesten

Nationale enquête: problemen met geneesmiddelenattesten

Apothekersbond trekt aan de alarmbel

Tienduizenden chronische patiënten in de kou door verstrengde controles

Maandagochtend, 08.30 uur : Mevrouw K. gaat op raadpleging bij haar huisarts. Die schrijft haar een noodzakelijk geneesmiddel tegen diabetes voor. Mevrouw K. haast zich met het voorschrift naar haar apotheker. Alles in orde, behalve dat… mevrouw K. nog maandenlang moet wachten op een attest om het geneesmiddel terugbetaald te krijgen.

Sommige dure geneesmiddelen (voor de behandeling van o.m. diabetes, hartaandoeningen, kanker, epilepsie, Alzheimer,…) worden alleen terugbetaald onder specifieke voorwaarden, wegens medische of budgettaire redenen. In april van dit jaar werd beslist om de aanvragen voor een attest tot terugbetaling strenger te controleren. De overheid wil op die manier € 20 miljoen besparen. De ziekenfondsen kregen instructies om attestaanvragen gedetailleerd te screenen. Door de verscherpte controle worden de aanvragen later (of niet) goedgekeurd en dat zorgt voor problemen.

Chronische patiënten hebben hun geneesmiddelen nodig omdat de behandeling niet mag worden afgebroken. Maar wat als het attest voor de terugbetaling op zich laat wachten?

Tienduizenden patiënten worden hiermee geconfronteerd. In een recente lezersbrief aan La Dernière Heure schreef een wat oudere patiënte: 'Vroeger kreeg ik het attest na een tiental dagen. Tegenwoordig moet ik 2 à 3 maanden wachten, met het risico dat ik de volledige prijs van het geneesmiddel moet betalen in de apotheek. Beseffen de verantwoordelijken wel hoe moeilijk ze het ons maken?'

Vooral in kansarme wijken is het probleem acuut. Wie van een klein pensioen moet leven, kan de volledige prijs van die (zeer) dure geneesmiddelen niet zelf betalen. Wat doe je dan als apotheker? De patiënt met lege handen naar huis sturen zodat de therapie onderbroken wordt?

90% van de apothekers geeft het geneesmiddel toch mee en laat de patiënt alleen het remgeld betalen. De apotheker schiet dan het grootste gedeelte zelf voor, in afwachting van het attest. Hij doet dit in het belang van zijn patiënt, al kan hem dit duur komen te staan. Als het attest achterwege blijft, is hij zijn voorschot kwijt. Ondertussen worden de wachttijden alsmaar langer en schieten apothekers steeds meer voor. Omdat het meestal erg dure geneesmiddelen zijn, lopen de openstaande tegoeden hoog op.

Uit de nationale enquête www.attestenprobleem.be, beantwoord door 414 apotheken, blijkt dat het om grote bedragen gaat: gemiddeld is het € 1.625 per apotheek (met als uitschieter € 15.000). Geëxtrapoleerd naar de 5.062 Belgische apotheken komt dit neer op een gratis krediet van meer dan € 8 miljoen. Deze situatie is voor de apothekers niet verder houdbaar. Zij zien zich genoodzaakt om hun risico in te dekken door (zoals het reglementair voorzien is) de volledige prijs aan te rekenen. Dit is voor vele patiënten niet betaalbaar en betekent een gevaar voor de continuïteit van de zorgen.

Clic hier om de persbericht te download

 

Zie ook

 • Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

  Ter gelegenheid van de Wereld Astma Dag, die op 7 mei plaatsvindt, nodigen de Belgische apothekers tijdens de week van 6 tot 10 mei hun patiënten met astma uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

  Lees meer

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer

 • Griep en pneumokokken: de Belgische apothekers gaan risicopersonen sensibiliseren

  Griep- en pneumokokkeninfecties zijn ernstige aandoeningen waartegen vaccinatie een efficiënte bescherming biedt. Dit najaar gaan de Belgische apothekers risicopersonen opnieuw sensibiliseren.

  Lees meer