Pers mededelingen

Apothekers sensibiliseren massaal voor vaccinatie

​​​​

​​*** Om dit persbericht te k​unnen downloaden, klik HIER ***

Overal in België werken apothekers mee aan het welslagen van de vaccinatiecampagne door hun patiënten actief te sensibiliseren. Om hen daarbij te helpen, kunnen zij via een pop-upsysteem* in hun software de patiënten identificeren die een oproepingsbrief voor vaccinatie hebben ontvangen. De Algemene Farmaceutische Bond (APB) bericht over de eerste, heel positieve, resultaten van deze gerichte sensibilisering.

Brussel, 12 mei 2021 – Sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben de apothekers duidelijk hun meerwaarde bewezen in de strijd tegen het coronavirus. Door hun bereikbaarheid en de vertrouwensrelatie met hun patiënten spelen zij een heel belangrijke rol voor het welslagen van de vaccinatiecampagne. De apothekers staan werkelijk op de eerste lijn om een antwoord te bieden op de vragen van de bevolking in verband met COVID-19, de symptomen van de ziekte, de hygiënemaatregelen, de tests of de vaccinatie. In Brussel en Wallonië heeft de overheid de apothekers trouwens onlangs gevraagd om kwetsbare (oudere of digitaal weinig vaardige) mensen te helpen bij het maken van een afspraak in een vaccinatiecentrum.

Over het hele land werken de apothekers actief mee aan het sensibiliseren van patiënten voor de vaccinatie tegen COVID-19. Om hen te helpen kunnen zij via een pop-upsysteem in hun software de patiënten identificeren die een oproepingsbrief voor vaccinatie hebben gekregen en die daar (nog) niet op zijn ingegaan of nog maar één dosis van het vaccin hebben gekregen. De apothekers beoordelen dan of het al dan niet aangewezen is om hen te sensibiliseren voor de vaccinatie of hen uit te nodigen om hun tweede dosis te halen. Rekening houdend met de redenen waarom de patiënten aarzelen, kunnen zij met behulp van wetenschappelijke feiten inspelen op hun twijfels en hun vragen beantwoorden.

De eerste resultaten van het nieuwe systeem zijn alvast heel bemoedigend. Volgens de cijfers van APB maakt 87% van de apothekers vandaag gebruik van het pop-upsysteem. Sinds de geleidelijke invoering van het systeem eind april zijn er in totaal al bijna 500.000 pop-ups verschenen. Daardoor hebben apothekers al 228.732 gesprekken gevoerd om de betrokken personen te sensibiliseren en persoonlijke hulp te bieden (dat wil zeggen bij meer dan 40% van de ontvangen signalen). Die cijfers wijzen opnieuw op het heel grote vertrouwen dat de apothekers genieten bij de bevolking en de proactieve rol die zij op dit niveau spelen.

Voor meer informatie over dit initiatief van de apothekers: Georges Verpraet, woordvoerder van APB, 0495 217 394 – georges.verpraet@apb.be

 

*In overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is dit pop-upsysteem naar behoren toegelaten door het Informatieveiligheidscomité. Het wordt geregeld door het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID−19 (Belgisch Staatsblad van 12 april 2021).


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer