Pers mededelingen

De apotheek is in beweging

Gepubliceerd op 30/03/2022

​​"Gekwalificeerde zorg​verstrekkers worden steeds meer een schaars goed. We moeten hoog opgeleide zorgactoren, zoals de apothekers, en hun expertise ten volle integreren en benutten in ons zorgnetwerk.," Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

 ***** Om het persbericht in PDF-formaat te kunnen downloaden, klik HIER *****

Meer dan ooit vinden burgers hun weg naar de apotheker voor begeleiding, steun en zorg. In de apotheek krijg je persoonlijk advies over je gezondheid, kan je je laten testen en word je indien nodig tijdig doorverwezen voor een gepaste diagnose en zorg, en binnenkort kan je je zelfs beschermen tegen COVID-19 door je te laten vaccineren bij je apotheker. Kortom: de apotheker draagt dagelijks bij tot de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking. 

De apotheeksector is duidelijk in volle beweging en dat was op dinsdag 29 maart jl. in Greenhouse BXL dan ook de focus van het evenement Pharmacy in Motion, waar tal van genodigden uit de gezondheidssector van ons land aan deelnamen. APB lichtte er toe welke initiatieven het als federale beroepsvereniging van de zelfstandige ​apotheker neemt om de apotheker te begeleiden in die evolutie. Die initiatieven vloeien voort uit de vision 2025 van APB, waarin een toekomstperspectief voor het beroep voor – u raadt het al – 2025 is geschetst. Met erkenning voor de grote uitdagingen waarvoor de sector staat, ziet APB de toekomst vooral met optimisme tegemoet. De slogan die hoort bij vision 2025 heet niet voor niks #OurFutureIsBright.​

​“In 2025 zullen apothekers lokale gezondheidsactoren zijn van wie de competentie ten volle wordt benut, ten voordele van de burger en de volksgezondheid." - Koen Straetmans

Op Pharmacy in Motion lichtten voorzitter van APB Koen Straetmans en algemeen directeur Luc Adriaenssens de visie toe. De kracht van de vision 2025 is de focus op het ontwikkelen van de sterktes van de apotheker en diens expertise, en de unieke positie die apothekers in ons zorglandschap bekleden.

De verwachtingen en noden van de patiënt staan centraal in onze vision 2025. Die verwachtingen volgen de digitale evolutie en zorginnovaties in onze maatschappij." - Luc Adriaenssens

De evolutie van de apotheker in België is in deze 21e eeuw uiteraard verbonden met evoluties die ook in het buitenland plaatsvinden. Dankzij Alain Delgutte, voormalig voorzitter van de Europese belangenvereniging van officina-apothekers (PGEU), kregen de aanwezige gasten een heldere blik op de innovatieve tendensen in de Europese context. De vision 2025 bouwt logischerwijs voort op die evolutie.

 “De versnelling van dienstverlening in de apotheek is gewoon een logische evolutie. De bevolking vraagt het, en de apothekers staan klaar om aan die vraag te beantwoorden." - Alain Delgutte

Panelgesprek met minister Frank Vandenbroucke

Tijdens een afsluitend panelgesprek sprak minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de groeiende bijdrage van de apothekers aan de volksgezondheid in ons land. Zijn visie op de rol van de apotheker is geëvolueerd, gaf de minister aan. De dienstverlening in de apotheek, zoals de huisapotheker, is volgens hem een goede zaak omdat het focust op de kerncompetenties van de apotheker: een gedegen opvolging van de medicamenteuze behandeling van patiënten en goed geneesmiddelengebruik. De minister is er dan ook van overtuigd dat de toekomst van de apotheker moet verder bouwen op het verlenen van farmaceutische zorg, in samenwerking met de andere zorgactoren in de eerstelijn. Voorzitter Koen Straetmans besloot de avond met het benadrukken van de bereidheid van de apothekers om mee te bouwen aan een toegankelijke multidisciplinaire eerstelijnszorg, en in te zetten op farmaceutische zorg, preventie en oriëntatie van de burger in de apotheek.

Meer informatie?

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalig woordvoerder van APB
0477/38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be
  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer