Pers mededelingen

Jobverlies en arbeidsduurverminderingen

Gepubliceerd op 1/10/2012

​​Jobverlies en arbeidsduurverminderingen: het beroep van apotheker in gevaar

Presentatie van de verontrustende resultaten van een enquête over de impact van de besparingsmaatregelen op de tewerkstelling in de apotheek.

Brussel, 1 oktober 2012 – De APB, de federatie van de Belgische zelfstandige apothekers, trekt opnieuw aan de alarmbel en vestigt de aandacht van de regering op de zeer verontrustende resultaten van een enquête over de impact van de besparingsmaatregelen op de tewerkstelling in de apotheek. 

In het voorjaar kwam er al een algemene mobilisering van de sector op gang tegen de ernstige besparingsmaatregelen, opgelegd door de regering. De APB had zijn gesprekspartners al attent gemaakt op het feit dat deze maatregelen wellicht gevolgen zouden hebben voor de tewerkstelling in de officina.

Het duurde uiteindelijk maar 5 maand vooraleer de sector, zoals voorspeld,  in een chaos terechtkwam en al de eerste ontslagen werden vastgesteld. Hierbij de resultaten van de enquête die werd gevoerd op de website van de APB tussen 3 en 12 september 2012. In een week tijd hebben in totaal 900 apothekers deelgenomen aan de enquête (457 Nederlandstalige en 441 Franstalige respondenten), hetzij 21,5% van de APB-leden. De resultaten zijn alarmerend :

 • Eén apotheker op zeven verklaart dat hij al personeel  heeft moeten ontslaan (apotheker, assistent, administratief of ander personeel) en als de economische situatie op korte termijn niet verbetert, overweegt één op twee apothekers om personeel te ontslaan.
 • Meer dan 3 apothekers op 7 hebben het aantal arbeidsuren van hun personeel verminderd, terwijl de administratieve werklast gestaag stijgt. Als de economische situatie op korte termijn niet verbetert, overweegt meer dan de helft van de apothekers het aantal arbeidsuren te verminderen.
 • De werknemers die met pensioen gaan, worden vaak niet meer vervangen.

  De APB was eerst verrast door de omvang van de reactie op zo een korte tijd. Filip Babylon, Voorzitter van de APB, formuleerde het als volgt: "Dat bijna 900 apothekers zich de moeite hebben getroost om de enquête in te vullen, geeft duidelijk aan dat er een probleem is. We hebben altijd gezegd dat de besparingsmaatregelen een impact zouden hebben op de tewerkstelling in de apotheek. Dat wordt nu bevestigd. En dit is nog maar het topje van de ijsberg."  

 

Naast de antwoorden op de gestelde vragen gaven de deelnemers aan de enquête ook heel wat commentaar. Zij stellen een echte malaise in de sector vast. Men is onder meer verontrust over:

 • de creatie van tewerkstelling: de besparingsmaatregelen leggen een sector lam, waarvan het tewerkstellingspotentieel enorm is.
 • de investeringen: het is geen verrassing dat de toestand voorzichtigheid gebiedt…
 • de levenskwaliteit: apothekers die geen bijkomend personeel kunnen aanwerven, presteren steeds meer uren… Sinds meerdere jaren gaat de levenskwaliteit er binnen de sector op achteruit. 
 • de toekomst: de overmatige werkdruk en de verslechtering van de levenskwaliteit die daaruit voortvloeit, treffen vooral de jonge apothekers, maar ook zij die alleen in hun officina staan.
 • de motivatie: de angst voor de toekomst, de overmatige werkdruk en de stress die hiervan het gevolg is, lijden ook tot afkeer en demotivatie met dramatische gevolgen op termijn.
 • de kwaliteit van de zorg: de besparingsmaatregelen kunnen ook zware gevolgen hebben voor de Volksgezondheid.
 • de administratieve overlast: de maatregelen veroorzaken een administratieve en logistieke overlast die onhoudbaar is voor het farmaceutisch korps.

Conclusie:

De impact van de besparingsmaatregelen op de tewerkstelling in de officina is slechts een deel van de problemen die men in de praktijk vaststelt. De maatregelen kunnen de sector  in een vicieuze cirkel terechtbrengen. Het is eenvoudig: minder tewerkstelling betekent meer stress, minder levenskwaliteit, minder advies voor de patiënt… In een doemscenario kan de toestand trouwens leiden tot een versnelde vermindering van het aantal apotheken in België. Het is nochtans essentieel om voor iedere burger een makkelijke toegang tot geneesmiddelen, met tegelijkertijd ook het nodige advies over het goede gebruik ervan, te garanderen. De APB zet zijn gevecht verder om de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de aan de patiënt verstrekte farmaceutische zorg te behouden en een nakend sociaal en menselijk drama binnen het beroep te vermijden.

Clic hier om de persbericht te download


 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer